Zdrowie

Południowo-zachodnia prowincja Chin Sichuan zniesie restrykcje dotyczące posiadania dzieci przez osoby nie będące w związku małżeńskim, co jest częścią szerszej próby podjętej przez rząd, mającej na celu pobudzenie spadającego wskaźnika…