Pełniąca obowiązki szefa misji Karin Limdal spotkała się z palestyńskim komisarzem ds. walki z korupcją, Raedem Radwanem. Komisarz wspomniał o trzech głównych wyzwaniach: poważnych ograniczeniach swobody przemieszczania się, które wpływają na obecność pracowników, niewypłacaniu wynagrodzeń za ostatnie miesiące oraz wpływie na regularność codziennej pracy pracowników…